Protecția mediului

Deșeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase, care au un impact negativ asupra mediului şi sănătății populației în cazul în care nu sunt colectate separat.

Având in vedere prevederile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind Protecția Mediului şi ale Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice, Clienții vor avea în vedere următoarele:

Cumpărătorii produselor au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate şi de a colecta separat aceste DEEE;

Colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va putea efectua prin intermediul punctelor de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de autoritățile publice locale care au obligația de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziția producătorului spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;

Cumpărătorii pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate la momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; astfel, Societatea aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislației în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent şi a îndeplinit aceleași funcții ca şi echipamentul nou furnizat.

Simbolul care indică faptul ca echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectări separate este reprezentat de o pubelă cu roţi barată cu o cruce, ca in imaginea alăturată:

Această pictogramă indică faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere şi că acestea fac obiectul unei colectări separate.