Achiziționarea și politica de retur a produselor achiziționate de către Cumpărători prin intermediul site-ului www.shop-aerconditionat.ro, intră sub incidența dispozițiilor referitoare la încheierea și executarea contractelor de vânzare la distanță, conform O.U.G. Nr. 34/04.06.2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

Calitatea de Cumpărător aparține oricări persoane fizice sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind Protecţia Consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Produsele rezervate online ce au ca modalitate de livrare: "ridicarea de la punctul de lucru", dar care sunt achitate la punctul de lucru / de desfacere cu amănuntul, nu beneficiază de retur. Acestea au posibilitatea de a fi verificate și de a li se testa funcționalitatea la recepție, fiind asigurată “prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului”, potrivit legii.

 

Dreptul de retur

Cumpărătorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din contractul încheiat în condițiile anterior menționate, respectiv pentru a restitui bunurile achiziționate și pentru a i se înapoia prețul plătit, fără afi nevoit să justifice decizia de retragere. Termenul curge la data la care Cumpărătorul a intrat în posesia fizică a produselor achizitionate.

Pentru exercitarea dreptului de retragere, Cumpărătorul trebuie ca să completeze formularul pus la dispoziție pe site-ul www.shop-aerconditionat.ro și să comunice acest formular conform instrucțiunilor din cuprinsul său.

În termen de cel mult 14 zile de la data comunicării deciziei de retragere, Cumpărătorul este obligat să returneze produsele achiziționate la adresa și în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în formularul de retragere, folosind același serviciu de transport cu care s-a facut livrarea inițială. Cumpărătorul va suporta toate costurile directe legate de returnarea produselor. Produsele vor trebui returnate în aceeași stare în care au fost livrate, împreună cu originalul tuturor documentelor care au însoțit livrarea.

Cumpărătorul va fi responsabil pentru diminuarea valorii produselor prin lovituri, zgârieturi sau folosire excesivă, rezultate din manipularea greșită a acestora. În acest sens, orice modificare ce face imposibilă (re)vânzarea produselor ca noi, îl obligă pe Cumpărător să suporte costurile necesare readucerii la starea de la momentul livrării. Dupa returnarea efectivă a produslor, respectivele costuri vor fi aduse la cunoștința consumatorului, împreună cu o notă justificativă.

În termen de cel mult 14 zile de la data recepționării formularului de retragere, completat și semnat corespunzător, Cumpărătorului i se vor restitui prețul produselor achiziționate și sumele plătite pentru livrarea inițială. Dacă este cazul, acestea vor putea fi compensate cu costurile necesare readucerii bunurilor la starea de la momentul livrării.

Toate termenele anterior menționate se calculează pe zile calendaristice. În cazul în care ele se împlinesc la sfarșitul unei zile nelucrătoare, se prelungesc automat până la sfârșitul primei zile lucrătoare următoare.

 

Returnarea produselor neconforme

Suplimentar dreptului de retragere și garanției legale reglementată prin Legea Nr. 449/12.11.2003, Cumpărătorului îi este oferită o garanție comercială, în virtutea căreia are dreptul la returnarea produsului și recuperarea tuturor costurilor, respectiv la înlocuirea produselor neconforme cu alte produse identice, dacă neconformitatea este reclamată prin comunicarea prin e-mail a formularului pus la dispoziție pe site-ul www.shop-aerconditionat.ro, semnat și completat corespunzător, în termen de maxim 12 ore de la data livrarii.

Se consideră că produsele sunt neconforme în cazul defecțiunilor acestora sau al unor elemente componente ale acestora, în cazul în care nu au aceleași caracteristici cu cele prezentate în descrierea produsului la momentul achiziționării, respectiv nu prezintă parametri de calitate și performanța normale în raport de specificațiile de pe etichetă. Nu reprezintă neconformități ale produselor, defecțiunile acestora sau părților componente ale acestora, rezultate în urma utilizării /manipulării improprii sau incorecte.

Returnarea trebuie facută în ambalajul original, împreună cu originalul tuturor documentelor care au însoțit livrarea și folosind același serviciu de transport. Dacă după returnare se constată că neconformitatea este reală, consumatorul poate opta fie pentru restituirea integrală a prețului și a tuturor costurilor de transport (livrare și returnare), fie pentru înlocuirea cu un produs identic.

Condiții generale

În acest sens, Cumpărătorul este obligat să completeze formularul de retur și să-l trimită la www.shop-aerconditionat.ro cel târziu în a 14-a zi calendaristică de la data livrării de către curier. Cererile formulate peste termenul indicat mai sus nu vor avea nici un efect juridic.

Toate produsele pe care Cumpărătorul le returnează trebuie să fie în aceeași stare în care acesta le-a primit, însoțite de etichetele inițiale, intacte, de certificatul de garanție în original, după caz, precum și de toate celelalte documentele care au însoțit Produsul livrat.

În cazul în care Cumpărătorul a achiziționat mai multe produse de același fel și optează pentru a le returna pe toate, doar unul din produse poate fi desigilat.

www.shop-aerconditionat.ro nu acceptă retururi cu privire la produse care prezintă cel puțin una din următoarele caracteristici:

Au fost efectuate intervenții neautorizate asupra produsului;

Au ambalajul deteriorat sau incomplet;

Au urme de uzură sau folosire excesivă;

Au zgârieturi, ciobituri, lovituri sau semne de expunere la șocuri mecanice/electrice;

Nu au toate accesoriile primite în pachetul în care au fost livrate.

Restituirea prețului și a tuturor costurilor, respectiv înlocuirea produsului cu un alt produs identic, se vor realiza în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data la care s-a constatat că neconformitatea este reală. În cazul în care termenul se împlinește la sfârșitul unei zile nelucrătoare, se prelungesc automat până la sfârșitul primei zile lucrătoare următoare.

Daca se constată că neconformitatea nu este reală, returnarea produsului va fi considerată o manifestare a dreptului consumaturolui de a se retrage din contract, urmând ca acesta să suporte costurile returnării și să-i fie restituite doar prețul și costul livrării inițiale.

Produsele vor fi returnate la adresa depozitului: Șoseaua Chitila, București.