Garanții

Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Cumpărător prin care acesta se obligă să restituie Cumpărătorului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de înlocuire a produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în www.shop-aerconditionat.ro sau în declarația de conformitate a Produsului.

Toate produsele comercializate de către www.shop-aerconditionat.ro, cu excepția acelor produse resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (excepție produsele resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul produselor livrate de www.shop-aerconditionat.ro, certificatele de garanție sunt emise direct de către S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L., cu mențiunea că acesta are o rețea de service națională.

În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie anunțat la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L. va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției. 

Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 de ore de la recepția mărfii pe adresa office@mitclima.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Produsul beneficiază de garanţie în următoarele condiţii:

Cumpărătorul a achiziționat produsul de la www.shop-aerconditionat.ro;

Cumpărătorul a respectat instrucțiunile de folosire şi întreținere ale produsului, acesta fiind utilizat conform instrucțiunilor impuse de producător sau distribuitor;

Cumpărătorul a păstrat certificatul de garanție şi documentul fiscal (exemplu: factură sau bon fiscal) care atestă achiziționarea produsului. Datele de contact pentru unitățile de service sunt specificate pe certificatul de garanție, care însoțește produsul livrat sau pe lista de parteneri de pe site-ul www.shop-aerconditionat.ro

Cauze de pierdere a garanției:

Avarii/deteriorări mecanice ale produsului, sau modificări fizice neautorizate ale acestuia;

Defectarea produsului, ocazionată de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, întreținere, transport, manipulare şi instalare ale acestuia, prevăzute în manualul de utilizare;

Deteriorarea mecanică provocată prin lovirea produsului sau deteriorarea marcajului cu modelul şi seria acestuia;

Inundarea, incendierea, expunerea la descărcări electrice a produsului, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate;

Distrugerea circuitelor interne ale produsului, generate de șocurile rezultate în urma manipulării necorespunzătoare a acestuia.

Reclamaţii cu privire la produse (Proceduri de rezolvare)

Imaginile produselor din www.shop-aerconditionat.ro au doar un caracter ilustrativ şi nu constituie o prezentare obligatorie a proprietăţii produselor (ambalajul poate diferi, în funcţie de modificările operate de producător sau distribuitor).

Vânzătorul este obligat să livreze Cumpărătorului produse fără defecte şi care sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă.

Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă, dacă:

Corespund descrierii făcute de Vânzator în www.shop-aerconditionat.ro;

Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.

Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care Cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului, declarațiile produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Reclamația poate fi depusă de către Cumpărător la adresa de email office@mitclima.ro. 

Pentru a facilita o cât mai bună înţelegere a problemelor pe care Cumpărătorul le ridică cu privire la produs şi din dorinţa de a soluţiona reclamaţia acestuia cu celeritate, Societatea recomandă anunțarea defectelor produsului la Depozitul Mit Clima – Șoseaua Chitila, sau la cea mai aporpiată unitate de service aprobată de S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L.,  în vederea examinării acestuia. 

De asemenea, S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L.  recomandă Cumpărătorului să menţioneze în reclamaţie informaţii referitoare la (i) împrejurările care fac obiectul reclamaţiei, mai exact la tipul defectului produsului şi la data constatării acestuia; (ii) modalitatea aleasă de a aduce produsul în conformitate cu Contractul la Distanţă sau declaraţia referitoare la micșorarea prețului sau renunțarea la Contractul la Distanţă, precum și (iii) datele de contact ale petentului.

Dacă produsul vândut are un defect, Cumpărătorul are dreptul să ceară înlocuirea produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului, sub forma înlocuirii sau a reparării produsului. Dacă înlocuirea produsului sau eliminarea defectului acestuia este imposibilă pentru Vânzător, Cumpărătorul poate solicita reducerea preţului produsului sau, dacă defectul este unul substanţial, se poate retrage din Contractul la Distanţă.

Obligațiile Vânzătorului

În măsura în care reclamaţia formulată de Cumpărător este justificată, Vânzătorul are următoarele obligaţii:

În primul rând, se încearcă repararea sau înlocuirea, în conformitate cu dorințele consumatorului si cu prevederile Legislaţiei Incidente, într-un termen rezonabil și în mod gratuit.

În al doilea rând, dacă repararea sau înlocuirea este imposibilă, se poate rambursa parţial sau total prețul de vânzare. În scopul rambursării Preţului şi finalizării Tranzacţiei, Societatea va restitui suma respectivă în contul bancar în lei, furnizat de către Cumpărător, cu excepţia cardurilor Revolut.

Vânzătorul sau reparatorul are la dispoziție 15 zile calendaristice pentru a readuce produsul la conformitate, din momentul în care consumatorul notifică defectul sau predă produsul vânzătorului ori reprezentantului acestuia. Dacă perioada necesară pentru reparare depășește 15 zile calendaristice, consumatorul are dreptul să anuleze contractul și să fie rambursat.

Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației Cumpărătorului nu mai târziu de 10 Zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Societatea va informa Cumpărătorul despre progresul reclamaţiei, în special despre primirea, acceptarea sau respingerea acesteia, prin email/telefon.

În cazul în care, pentru a da curs solicitării reclamației depuse de către Cumpărător sau realizarea Garanției va fi necesară punerea la dispoziția Vânzătorului a produsului, Cumpărătorul va fi obligat să livreze produsul pe cheltuiala Vânzătorului.

Durata soluţionării reclamaţiei, inclusiv eliminarea defectelor sau înlocuirea produsului, durează de regulă până la 30 de zile calendaristice, fiind însă necesară furnizarea de către Cumpărător a asistenţei necesare în vederea respectării termenului respectiv.

Vânzătorul este răspunzător dacă defectul fizic va fi constatat de Cumpărător în termen de doi ani de la data livrării produsului sau înainte de data de expirare menţionată pe ambalajul produsului. Cererea de îndepărtare a defectului produsului sau de schimb al acestuia cu alt produs fără defecte trebuie formulată în termenul menţionat anterior, sub sancţiunea prescrierii acesteia.

Cumpărătorul trebuie sa informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului în termen de 30 zile de la data la care a constatat-o, dar nu mai târziu de doi ani de la data încheierii Contractului la Distanţă.

În cazul dispozitivele electronice produsul înlocuit este acoperit de o nouă garanție care începe din momentul înlocuirii.

În cazul produselor reparate, garanțiile legale și comerciale se prelungesc cu o perioadă egală cu timpul scurs din momentul în care consumatorul i-a notificat vânzătorului defectul sau i-a predat produsul, până în momentul în care produsul a fost reparat, iar consumatorul a fost înștiințat cu privire la acest lucru sau până în momentul în care produsul i-a fost livrat.