1.Termeni generali și definiții

S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L, cu sediul social în Bucuresti, str. Foisorului, nr. 8, Bl. F2c, Sc.1, Etaj 1, Ap. 5, Sectror 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/8173/2010, C.I.F. RO 27326182, Tel: 0372 724 768, E-mail: dataprotection@mitclima.ro.

S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L, este numit în continuare Furnizor.

Clientul poate fi orice persoană fizică sau juridică care are acces liber la site și care se poate autentifica prin crearea unui cont pentru a plasa o comanda.

Site-ul  shop-aerconditionat.ro nu este un site pentru revânzători.

Conținut toate informațiile de pe site care pot fi vizualizate prin intermediul unui echipament electronic; conținutul tuturor acțiunilor întreprinse de Client, catre Furnizor și orice alt mijloc de comunicare disponibil.

Comanda  este un document electronic definit ca modalitate de comunicare între Furnizor și Client utilizat pentru a exprima intenția de achiziționare de bunuri de pe site.

Contractul  este contractul încheiat între Furnizor și Client.

Utilizarea site-ului de către vizitator presupune implicit acceptarea tacita și fără rezerve a acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care reies din acestea.

S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L își rezervă dreptul de a aduce modificări și actualizări ale  acestor termeni și condiții  fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor.

Termenii și condițiile de mai jos au valoare contractuala între S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L, numit în continuare Furnizor și Client/ Vizitator.

Se recomanda Clientului/ Vizitatorului citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

 

2. Securitatea datelor personale

Pentru a  putea face posibila comunicarea între S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L și Client/ Vizitator, de pe site-ul shop-aerconditionat.ro, trebuie sa fiți de acord ca Furnizorul să colecteze și să prelucreze datele solicitate de la Client pentru crearea contului și autentificare și datele înscrise în formularul de comandă, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

Datele personale furnizate către Furnizor vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Acestea vor fi utilizate pentru a comunica cu clientul, pentru a putea livra produsele comandate prin intermediul site-ului, pentru a răspunde prompt întrebărilor acestuia, pentru a realiza statistici proprii, pentru informarea prin e-mail sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, eventualele promoții, buletinele informative periodice, newsletter, etc.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a lua legătura cu furnizorul. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a lua legătura cu dumneavoastră și de a vă furniza  informațiile solicitate și produsele comandate.

Informațiile primite de la client sau vizitator, nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice, instituții, etc., decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept.

Respectăm și garantăm confidențialitatea datelor oferite de bunăvoie de către client sau vizitator.

S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L, garantează faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul companiei noastre date cu caracter personal, poate solicita ștergerea datelor personale din baza noastră de date printr-o cerere în scris trimisă companiei noastre la adresa de e-mail: dataprotection@mitclima.ro

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt prelucrate în conformitate cu reglementările Regulamentului (U.E.) 2016/679. Vă rugăm să rețineți faptul că ne puteți cere în orice moment să vă ștergem contul de pe site-ul nostru, trimitandu-ne un  e-mail la adresa: dataprotection@mitclima.ro

Folosim Google Analytics și Facebook Insights pentru a analiza modul de utilizare a acestui website. Google Analytics generează informații statistice și nu numai, despre utilizarea site-ului prin intermediul cookie-urilor stocate. Informațiile generate din fișierele cookie sunt folosite pentru crearea rapoartelor de utilizarea ale site-ului nostru sau pentru a individualiza anunțurile pe care vi le afișăm, pentru a va oferi informații mai relevante. Google și Facebook stochează aceste informații.

Vă invităm să consultați politica de confidențialitate Google LLC (Mountain View, California – USA) aici: www.google.com/privacypolicy.html și Facebook INC (Menlo Park, California – USA) aici www.facebook.com/privacy.

Pentru orice întrebări legate de această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la  dataprotection@mitclima.ro 

 

3. Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului – imagini , fotografii, texte, grafice , simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Furnizorului și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuala și industriala. Folosirea, preluarea, copierea sau modificarea fără acordul Furnizorului a oricăror elemente enumerate mai sus, chiar dacă aceste elemente poartă marcaje de protecție, atrage după sine consecințele prevăzute de legislația în vigoare. Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, ne puteți contacta la adresa de e-mail: dataprotection@mitclima.ro

Accesul liber la site și la conținutul site-ului și utilizarea lor sunt permise doar pentru uz personal, fără scop direct ori indirect comercial. Copierea, stocarea, modificarea ori transferarea cu orice titlu, în parte ori întreg al site-ului și/sau al conținutului nu sunt permise fără acordul explicit, scris, al Furnizorului și sunt sancționate potrivit legislației în vigoare.

 

4. Daune de transport

În cazul în care, la livrare, Clientul constată vicii evidente la ambalaj sau la marfă, acesta trebuie să comunice acest lucru către , la scurt timp după primirea mărfii.

La primirea mărfii, Clientul trebuie să primească o confirmare în scris din partea celui care a livrat pachetul pentru daunele de transport evidente, vizibile. Prin aceasta, nu se limitează drepturile și obligațiile legale ale Clientului.

 

5. Dreptul de retur

Conform O.U.G. nr. 34/2014, pentru persoanele fizice ce achizitioneaza produse din site-uri, folosind tehnicile de comunicare la distanta:

“Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanta, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau în cazul prestărilor de servicii de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.”

Clientului ii revine responsabilitatea de a se asigura ca produsele la care a făcut referire vor fi returnate în maximum 14 zile de la data notificării.

Returnarea contravalorii produsului poate fi amânată în cazul în care  S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L nu a primit produsul returnat și nici o dovada ca acesta a fost expediat (oricare dintre cele doua variante intervine prima) în maximum 14 zile din momentul notificării  S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L cu privire la decizia dumneavoastră de a va retrage din contract.

 

6. Garanția produselor

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Directiva 1999/44/CE. Produsele Furnizorului sunt garantate pentru o perioada de 24 luni de la data livrării.

La solicitarea garantiei este necesară prezentarea/expedierea produsului defect, împreuna cu accesoriile aferente la sediul Furnizorului, în ambalaj original, precum și o copie a facturii fiscale care atesta cumpărarea lor. În cazul nerespectării acestor prevederi, produsele pot fi returnate solicitantului fără a i se soluționa garanția.

Cheltuielile de transport aferente trimiterii produsului defect vor fi suportate integral de către Furnizor (pentru produsele ce se încadrează în garanția producătorului).     

Pentru păstrarea caracteristicilor calitative ale produselor, trebuie sa respectați recomandările de întreținere conform simbolurilor de pe eticheta produsului. Orice încălcare a acestora duce la anularea garanției.

Garanția mai sus menționată nu se aplica în cazul defectelor imputabile Clientului, cum ar fi:

  • defecte provocate de Client ca urmare a produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost fabricate/ vândute.
  • manipularea și exploatarea neglijentă a produselor, sau atunci când produsele au intrat în contact cu substanțe a căror folosire nu este necesara în procesul de folosire/montare.
  • intervenții asupra produselor indiferent de natura lor făcute fără acceptul scris al Furnizorului.
  • defecte din cauza transportului aflat în sarcina Clientului, manevrarea sau depozitarea în condiții improprii de către Client.
  • furnizorul este de asemenea exonerat de obligația acordării de garanție în cazul în care se constata ca beneficiarul reparației efectuate de Client a utilizat produsul în mod necorespunzător destinației sale.

 

7. Forța majoră

Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, conform prevederilor Codul civil (art.1351 N.C.C.). Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil iar cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în termen de 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de un alt organism abilitat de legea română. Partea care a invocat forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea acestei cauze în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

 

8. Litigii

Orice conflict apărut între Client și Furnizor va fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, competența revine instanțelor de judecată române, instanța judecătorească pe a cărei raza teritorială se află sediul  S.C. MIT CLIMA DISTRIBUTION S.R.L.

 

9. Dispoziții finale

Furnizorul își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări asupra Site-ului, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta Site-ul, fără a fi necesara vreo nodificare prealabilă a vizitatorului sau a clientului.

Furnizorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări sau setări care nu sunt făcute de administratorul Site-ului.

Document actualizat ultima dată pe 16.09.2022.